Overgenomen van Nieuwsblad.be <http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=9P2OEAJG>
Ook terug te vinden op molenechos.org <http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=966>

Rotelmolen draait weer

zaterdag 03 april 2010
Auteur: Achiel Baeken

Rond het waterrad wordt een vistrap aangelegd.
Aanleg vistrap  gerestaureerd
© Fernand Goyens

BUNSBEEK - De eigenaar van de Rotelmolen op de Velp in Pamelen vraagt aan het Vlaams Gewest toelating om met het gerestaureerde rad groene stroom te produceren.
Daarvoor is wel voldoende waterdoorstroming nodig en aan die voorwaarde was ei zo na niet meer voldaan. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) graaft momenteel om het molenrad heen een acht meter brede, diepe geul voor vissen. Die kunnen immers niet voorbij niveauverschillen van watermolens zwemmen.

Eigenaar Bert Beelen had bedenkingen bij de oorspronkelijke VMM-plannen. Hij vreesde een te groot volume afgeleid water, waardoor de stroming in de Velp niet meer voldoende sterk zou zijn om het rad krachtig genoeg te doen draaien voor opwekking van elektrische stroom. Hij bedong een aanpassing van de plannen en bekwam de garantie dat slechts een beperkte hoeveelheid water wordt afgeleid uit de Velp. Een nieuwe sluis zal het volume trouwens regelen.

Beelen beriep zich op een oude, maar niet opgeheven wet van voor de Franse Revolutie. Die bepaalt dat een molenaar stuwrecht heeft op een rivier. ‘Het is een gevoelige materie, maar we kwamen tot een overeenkomst', aldus de eigenaar.

Zijn dochter Katrien gaat in het gerenoveerde molengebouw wonen. De VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer trekt 115 werkdagen uit voor de aanleg van de visgeul. De investering bedraagt een half miljoen euro.

Beelen schat dat de Rotelmolen groene stroom kan produceren voor een tiental gezinnen. Die stroom komt op het net terecht. Voor de restauratie van het rad, een brugje en muren tekende specialist Willem Brankaer uit Overijse de plannen. Het woonhuis en de moleninrichting zijn reeds gerenoveerd. Sommige molenonderdelen zijn bewaard gebleven. Met de renovatie van de schuur is men begonnen. Het houten rad krijgt nog 72 nieuwe schoepen. Het heeft een diameter van 7,8 meter en een breedte van 1,6 meter. Binnenkort volgt een renovatie van nevengebouwen, onder meer een oude houtoven.

De Rotelmolen is niet beschermd als monument waardoor Bert Beelen geen recht op subsidies kan laten gelden. Toch stelt hij in september ter gelegenheid van Open Monumentendag de molen open voor het publiek.

De geschiedenis van de molen gaat terug tot 1365. Hij was eigendom van het klooster Cabbeek in Tienen. In 1960 viel het rad stil. De molenaar schakelde over op stookolie en elektriciteit.

over de Franse Revolutie en stuwrecht tot heden leest u meer in HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS - definitief onderzoeksrapport ; Prof. Dr. A. M. Draye, Drs. B. Vanheusden, Dhr. T. Nulens.

              

Leden en Bereik
Bestuur
Agenda
HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS - definitief onderzoeksrapport ; Prof. Dr. A. M. Draye, Drs. B. Vanheusden, Dhr. T. Nulens.
Flyer Molenaarscursus
Home