OMD Oyenbrugmolen, voorstelling project.

Rond 1600 laat Filip-René van Oyenbrugge de bestaande olieslagmolen ombouwen tot graanmolen. Om meer verval op het waterwiel te verkrijgen wordt de Maalbeek door middel van een maaldam hoger in de flank van de vallei gedwongen. De molenaarsfamilies, Segers, Geens en Timmermans volgen elkaar op. In 1899 besluit Emiel Timmermans tot zware investeringen. Hij wil de molen aan de behoeften van de moderniteit aanpassen. De bestendige Deputatie van de oude Provincie Brabant verleend hem toestemming “ de remplacer par une turbine la roue hydrolique de son moulin, sis sur le Maelbeek, à Grimberghen

In 1978 werden Erik Van Hemelrijck en Linda De Wit eigenaars van de Oyenbrugmolen. Na alweer 30 jaar zijn de plannen om de herontdekte Girard-turbine te restaureren concreet. De Oyenbrugmolen eeuwenoude energieomvormer van waterstroom uit de Maalbeek met zijn innovatie uit de industriële revolutie zal maalvaardig gerestaureerd worden.

De Oyenbrugmolen wil tevens een project voorstellen om met de oude machine hernieuwbare stroom op te wekken.

Het publiek is op OMD welkom in de opengestelde molen. De turbineput en de regeling zullen te zien zijn. Het opgestuwde Maalbeekwater kan opnieuw door de turbine stromen. Om aan de historische datum van de installatie te herinneren wordt het publiek met drank en spijs vergast op een “Brasserie 1899.”

Erik Van Hemelrijck Linda De Wit   

Oyenbrugmolen [meer lezen hier]

Oyenbrugstraat 140

1850 Grimbergen

Oyenb-005